Niektóre rodzaje sprzedaży przez Internet są objęte obowiązkiem ewidencjonowania ich na kasie fisklanej, bez względu na to, czy sprzedawca jest płatnikiem VAT czy też nie.

Kto nie musi stosować kasy

Rejestracji sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej nie wymaga się od przedsiębiorców:

  1. dokonujących sprzedaży na rzecz firm, instytucji i innych placówek prowadzących działalności gospodarcze,
  2. osiągających obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, mniejszy niż 20.000 zł/rok (liczony proporcjonalnie od dnia pierwszej sprzedaży),
  3. prowadzących sprzedaż wysyłkową przez internet i otrzymujących zapłaty w formie bezgotówkowej, bezpośrednio na konto bankowe.

Jeśli przedsiębiorca spełnia choć jeden z tych warunków, to nie musi rejestrować sprzedaży za pomocą kasy.

Przy sprzedaży przez internet oraz braku obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na kasie fiskalnej – sprzedawca usług/produktów zobowiązany jest do prowadzenia tzw. ewidencji przychodów bezrachunkowych. Na jej podstawie w każdym dniu sprzedażowym nalezy dokonywać wpisów do KPIR.

Ewidencję sprzedaży bezrachunkowej można prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej. Ewidencja taka powinna zawierać elementy określającą każdą transakcję, głównie:

– datę uzyskania przychodu;
– wartość przychodu brutto;
– liczbę porządkową wpisów;
– podsumowanie wartości przychodu z danego dnia.

Ewidencja powinna być także ponumerowana. W przypadku podatników VAT czynnych musi zawierać informacje o zastosowanych stawkach podatku VAT.

Sprzedaż internetowa – dokumentacja przychodu

Podatnicy korzystający ze zwolnienia z kasy fiskalnej mogą ewidencjonować przychód w KPIR i VAT na podstawie:

– ewidencji sprzedaży bezrachunkowej;
– wystawionej faktury sprzedaży.

Ponadto sprzedawca może wystawić dokument potwierdzający transakcję wobec nabywcy. Przykładowo może to być dowód sprzedaży. Nie jest to dokument księgowy, więc nie ujmuje się go więc w żadnej ewidencji.

Oceń nas