Kategoria: Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych

03.22.ZPodklasa ta obejmuje: chów i hodowlę ryb w wodach śródlądowych, włączając chów i hodowlę ryb ozdobnych w wodach śródlądowych, chów i hodowlę skorupiaków, małży, innych mięczaków oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, działalność usługową związaną z wylęgarniami ryb (słodkowodnych), chów i hodowlę żab.Podklasa ta nie obejmuje: działalności usługowej związanej z chowem i hodowlą ryb i pozostałych organizmów morskich w akwenach i zbiornikach ze słoną wodą, sklasyfikowanej w 03.21.Z, prowadzenia łowisk dla celów wędkowania sportowego, sklasyfikowanego w 93.19.Z.

Lokalizacje
Lokalizacje
więcejmniej
Ocena

Niestety, nie znaleziono żadnych elementów spełniających podane kryteria.