Kategoria: GÓRNICTWO RUD METALI

07Dział ten obejmuje: głębinowe i odkrywkowe górnictwo rud metali i metali rodzimych, przygotowywanie i wzbogacanie rud poprzez: rozdrabnianie, mielenie i płukanie, koncentrację przez separację magnetyczną lub separację opartą na różnicy ciężarów właściwych frakcji, flotację, przesiewanie, sortowanie, suszenie, kalcynowanie i prażenie. Dział ten nie obejmuje: prażenia pirytów żelaza, sklasyfikowanego w 20.13.Z, obsługi wielkich pieców hutniczych, sklasyfikowanej w 24.10.Z, produkcji tlenku glinu, sklasyfikowanej w 24.42.B.

Lokalizacje
Lokalizacje
więcejmniej
Ocena

Niestety, nie znaleziono żadnych elementów spełniających podane kryteria.