Kategoria: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.22.ZPodklasa ta obejmuje roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych oraz związanych z nimi budynków i budowli, które stanowią integralną część tych systemów. Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową: linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych, elektrowni. Podklasa ta nie obejmuje: zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

Pokazuje 1 - 11 z 11
Lokalizacje
Lokalizacje
więcejmniej
Ocena
Karol Leński
0.00
ul. Balkonowa 5 m 49, 03-329 Warszawa, MAZOWIECKIE