Kategoria: Przygotowanie terenu pod budowę

43.12.ZPodklasa ta obejmuje: oczyszczanie terenu budowy, roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów, wyrównywaniem terenu, usuwaniem kamieni, wyburzaniem metodą wybuchową itp.,przygotowywanie terenów dla kopalnictwa odkrywkowego: usuwanie nadkładu oraz inne roboty ziemne na terenach zawierających złoża, z wyłączeniem terenów wydobycia ropy naftowej i gazu, odwadnianie terenu budowy, drenowanie terenów rolniczych i leśnych. Podklasa ta nie obejmuje: wierceń eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 06.10.Z i 06.20.Z, odkażania gleby, sklasyfikowanego w 39.00.Z, wiercenia studni i ujęć wodnych, sklasyfikowanego w 42.21.Z, wiercenia szybów, sklasyfikowanego w 43.99.Z.

Pokazuje 1 - 20 z 45
Lokalizacje
Lokalizacje
więcejmniej
Ocena
USŁUGI BUDOWLANE MACIEJ DUDAREWICZ
5.03
ul. Rogozińskiego 17 m 3, 74-500 Chojna, ZACHODNIOPOMORSKIE
Andrzej Bykowski
0.00
ul. Żeromskiego 4, 62-530 Posada, WIELKOPOLSKIE
ILOTECH ILONA MISZCZYK
0.00
Ściegiennego 165A m 15, 25-116 Kielce, ŚWIĘTOKRZYSKIE