Kategoria: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

46.12.ZPodklasa ta obejmuje: działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, włączając nawozy sztuczne. Podklasa ta nie obejmuje: handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 – 46.9, sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

Pokazuje 1 - 2 z 2
Lokalizacje
Lokalizacje
więcejmniej
Ocena