Kategoria: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.18.ZPodklasa ta nie obejmuje: handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 – 46.9, sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z, działalności agentów ubezpieczeniowych, sklasyfikowanej w 66.22.Z, działalności agentów w handlu nieruchomościami, sklasyfikowanej w 68.31.Z.

Pokazuje 1 - 12 z 12
Lokalizacje
Lokalizacje
więcejmniej
Ocena