Kategoria: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

46.19.ZPodklasa ta nie obejmuje: handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 46.2 – 46.9, sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 47.99.Z.

Pokazuje 1 - 20 z 20
Lokalizacje
Lokalizacje
więcejmniej
Ocena