Kamil Chmiel

0.000
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność taksówek osobowych Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Malowanie i szklenie Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Przygotowanie terenu pod budowę Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową mostów i tuneli Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa obrabiarek Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa skór Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Transport drogowy towarów Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy Transport kolejowy towarów Transport kosmiczny Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Transport lotniczy pasażerski Transport lotniczy towarów Transport morski i przybrzeżny pasażerski Transport morski i przybrzeżny towarów Transport rurociągami paliw gazowych Transport rurociągowy pozostałych towarów Transport wodny śródlądowy pasażerski  Transport wodny śródlądowy towarów Tynkowanie Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Zakładanie stolarki budowlanej
Informacje kontaktowe
NIP
7151774068
Data założenia
Dokładna informacja

Firma: Kamil Chmiel, została wprowadzona automatycznie w rejestr portalu. Adres firmy: ul. Zacisze 19, 05-555 Kotorydz. Firma jeczsze nieuwiarygodniła wpisu na portalu. Jeżeli jesteś właścicielem lub pracownikiem firmy Kamil Chmiel, przejmij ten wpis i popraw.