Jak założyć firmę

Aby rozpocząć prowadzenie działalności  gospodarczej należy dokonać kilku prostych czynności, których możemy dokonać również elektronicznie. Pierwszym krokiem od którego powinniśmy zacząć będzie zarejestrowanie firmy w Centralnej Ewidencji działalności Gospodarczej (CEIDG).  Możemy dokonać tego osobiście w urzędzie lub elektronicznie, logując się na stronie firma.gov.pl i wypełnić odpowiedni formularz. W formularzu oprócz podstawowych informacji jak: nazwa firmy, adres siedziby czy klasyfikacja PKD zawieramy informację o formie opodatkowania i nr NIP (jeśli go już posiadamy).  Konieczna jest również informacja dotycząca formy prowadzenia rozliczeń i miejsce przechowywania dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie nowej działalności gospodarczej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wszystkie druki niezbędne do zgłoszenia naszej firmy w ZUS możemy złożyć również w formie elektronicznej wraz z formularzem CEIDG.

Informacją, którą musimy zawrzeć w poprawnie wypełnionym wniosku jest informacja dotycząca podatku VAT. Należy określić czy nowa firma będzie czynnym płatnikiem podatku VAT. Jeśli nie, to wizyta w Urzędzie Skarbowym nie będzie konieczna, jeżeli natomiast firma będzie płatnikiem podatku VAT, w tej sytuacji należy w odpowiednim Urzędzie Skarbowym złożyć druk VAT-R.

Jeśli dokonamy takiego zgłoszenia możemy przyjąć, że nasza firma już oficjalnie działa.

Kolejną czynnością, która również jest niezbędna aby firma mogła działać jest założenie konta firmowego w banku o czym też musimy poinformować zarówno urząd Skarbowy, jak i ZUS. Ostatnią rzeczą, która może nam ułatwić prowadzenie firmy (nie jest jednak konieczna) jest wyrobienie pieczątki firmowej.

W przypadku jeśli planujemy rozpocząć działalność w formie spółki konieczna będzie wizyta w urzędzie w terminie 7 dni od dnia dokonania rejestracji on-line w celu potwierdzenia wierzytelności złożonego wniosku.

Rejestracja firmy w obu tych przypadkach odbywa się bezkosztowo.  Kosztów możemy się spodziewać na dalszych etapach, ale tylko w sytuacji jeśli planujemy założenie spółki z o.o. do KRS. Pierwszym kosztem będzie opłacenie notariusza za sporządzenie umowy spółki – w formie aktu notarialnego. Kolejnymi będą: opłata sądowa oraz koszt ogłoszenia wpisu w Monitorze sądowym i gospodarczym i opłata podatku od czynności cywilnoprawnych
W zakresie formy opodatkowania również są pewne różnice pomiędzy jednoosobową działalnością (samozatrudnienie) a spółką.

W przypadku samozatrudnienia rozliczamy się z US jako osoba fizyczna i tutaj mamy do wyboru trzy formy opodatkowania: na zasadach ogólnych, podatek liniowy i w formie ryczałtu.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest już odrębnym podmiotem gospodarczym i tą obowiązuje stała stawka podatku – 19% od zysku brutto w danym roku.

Kolejną różnicą pomiędzy jdg a spółką z o.o.  będzie forma rozliczania. Księgowość spółki prowadzona jest zawsze w formie ksiąg rachunkowych z wymogiem sporządzania sprawozdań finansowych.

Osoba prowadząca działalność jednoosobową może prowadzić księgowość samodzielnie, np. za pomocą programów księgowych online.

W przypadku ponoszenia odpowiedzialności finansowej przedsiębiorca prowadzący jednoosobową firmę ponosi odpowiedzialność zarówno z majątku firmy, jak również z majątku osobistego. W przypadku spółki z o.o. przepisy są znacznie korzystniejsze, ponieważ każdy ze wspólników za zobowiązania spółki ponosi jedynie do wysokości wniesionego przez siebie wkładu  własnego a ewentualni wierzyciele mogą się domagać spłaty zobowiązań jedynie z majątku spółki (zgodnie z kodeksem spółek handlowych). Zatem przy wyborze planowanej przez nas formy prowadzenia działalności gospodarczej należy wziąć pod uwagę przede wszystkim jej zakres oraz kwestie zaciągania ewentualnych kredytów, tak aby uniknąć ewentualnego ryzykowania posiadanym majątkiem własnym.

Oceń nas