Czym jest kwota wolna od podatku?

Kwota wolna od podatku – jest to suma rocznych dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu. W roku 2021 kwota ta wynosi 8 000 złotych. Jeśli podatnik zarobi w tym roku 8 000 zł brutto lub mniej, suma podatku wyniesie 0 zł.

Przekroczenie kwoty wolnej od podatku

Jeśli kwota naszego dochodu przekroczy 8 000 zł, wówczas stosuje się wzór wyliczania podatku.

  1. Pierwszy próg podatkowy, czyli dochód wyniósł do 85.528 złotych brutto (na rok 2021), – podatek będzie oscylował na poziomie 17% od tej kwoty, pomniejszony o kwotę zmniejszającą podatek.
  2. Drugi próg podatkowy – w przypadku wyższych zarobków dochodzi nam dodatkowy, 32% podatek od kwoty powyżej od 85.528 złotych (czyli 17% od 85.528 złotych i 32% od reszty).

Kiedy nie wypełniamy zeznania rocznego

Jeśli w danym roku podatkowym podatnik nie osiągnął żadnych dochodów i nie prowadził działalności gospodarczej, wówczas nie jest zobligowany do wypełnienia rocznego zeznania PIT. Do opodatkowanych dochodów nie zaliczają się wpływy np. z alimentów czy zasiłki wypłacane przez Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

Kiedy przysługuje zwrot części podatku dochodowego

Zwrot podatku dochodowego przysługuje w sytuacjach:

  • nieprzekroczenia dochodu równego kwocie wolnej od podatku;
  • złego naliczenia zaliczki na podatek dochodowy – w sytuacji gdy pracodawca nalicza podatek na podstawie drugiego progu podatkowego (32%), a dochody pracownika w ciągu roku nie przekroczyły 85.528 złotych;
  • korzystania z ulg podatkowych – np. ulga na dziecko.

Oceń nas